OPI Extra

OPI Extra

Dante: Pokol

 Az Orlai Produkció és a Katona József Színház Dante: Pokol című előadása és a hozzá tartozó drámapedagógiai foglalkozás az ország bármelyik középiskolájába eljuthat.

Dante hétszáz évvel ezelőtt, 1321-ben, a halála évében fejezte be az Isteni színjátékot. Előadásunk Dante misztikus utazásának azt a részét mutatja be, amelyben a Poklot járja végig Vergilius vezetésével, és olyan bűnösökkel találkozik, akik nemcsak saját korukra hatottak, hanem életük és haláluk számos tanulságot tartogat az utókor számára is. Mértéktelenek, csalók, megtévedt szerelmesek, tolvajok, gyilkosok, öngyilkosok, jósok, hízelgők, nyerészkedők, viszályszítók, árulók jelennek meg burjánzó összevisszaságban a pokolbeli tájakon, köztük Dante politikai ellenfelei is (hiszen épp korának kétségbeejtő politikai helyzetén elkeseredve kezdte írni az Isteni színjátékot két évtizeddel korábban), akik akár a mi kortársaink is lehetnének. A kalandos történet különböző mozzanataihoz mindenki más-más asszociációkat társít aszerint, hogy kinek-kinek mit jelent a Pokol a 20-21. században.

Nádasdy Ádám 2016-ban újrafordította az Isteni színjátékot. Fordítása megváltoztatta viszonyunkat a vitathatatlanul fontos, ám némiképp megközelíthetetlen remekműhöz: attól, hogy nem archaizálva, irodalmiasan, hanem mai, élő nyelven és – nem mellesleg – érthetően szólal meg, közel került a mához Dante világa, a dantei utazás pedig egyszerre lett megrendítő és szórakoztató.

A Dante Alighieri Isteni színjáték című elbeszélő költeményének első részéből készült monodrámát kilencedik osztálytól ajánljuk. A tantervben is szereplő mű Pokol epizódját mutatja be az előadás, a kísérő foglalkozás pedig interaktív, rendhagyó irodalomóra formában a teljes művet körbejárja. A drámainstruktorokkal zajló közös munka nemcsak a mű feldolgozásában, hanem a kritikai gondolkodás és a csapatmunka fejlesztésében is segít, így nagyban hozzájárul az osztályok valódi közösséggé formálódásához, a helyes vitakultúra kialakításához.

A művet Gyabronka József tolmácsolásában, az iskola saját helyszínén, a nagyteremben vagy a díszteremben ismerhetik meg az érdeklődő középiskolások.

Az előadás hossza 70 perc, a hozzá tartozó feldolgozó foglalkozás, amely az előadással azonos vagy más napon is megtartható, 45 perc hosszú. A megvalósítás feltételeit minden partnerünkkel külön egyeztetjük. A Tantermi Színházi Szemle támogatásának köszönhetően a programot ingyenesen juttathatjuk el az iskolákba.

Részletek az előadásról: ide kattintva

Az előadással kapcsolatos információk: orlai@orlaiprodukcio.hu

A feldolgozó foglalkozással kapcsolatos információk: orlai@orlaiprodukcio.hu